Informačné a sieťové technológie

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore informačné a sieťové technológie je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, softvérových aplikáciách, programovaní, operačných systémoch, sieťových a serverových technológiách, kybernetickej bezpečnosti a databázových aplikáciách, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov a počítačových sietí, teórií algoritmov, programovaní v jazykoch Python a JAVA, open-source programovaní, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových a sieťových komunikačných systémov, efektívnej a bezpečnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.

Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a niekoľko ďalších, vo svete uznávaných priemyselných certifikátov, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti a zručnosti. Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Prečo si vybrať náš odbor?

• V budúcnosti vo svete Internetu vecí bude väčšina pracovných pozícií vyžadovať komplexné IT zručnosti.
• Počas štúdia Vás budú vzdelávať kvalitní učitelia a odborníci z IT firiem.
• IT pozície patria k najviac platovo hodnoteným pozíciám na Slovensku.

Čo sa naučíte počas štúdia?

• programovanie v jazykoch PYTHON a JAVA,
• vývoj mobilných a webových aplikácií,
• konfigurovať a spravovať siete,
• bezpečnosť sieťovej komunikácie,
• správu serverových a databázových technológií,
• pracovať v tíme a mäkké zručnosti

V akých pracovných pozíciách nájdete uplatnenie?

• IKT správca,
• administrátor počítačových systémov a sietí,
• správca serverových systémov,
• správca databázových systémov,
• programátor hybridných a webových aplikácií.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, Prešov
+421 51 7725567
spse@spse-po.sk
www.spse-po.sk

zdieľajte

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

© 2021 – Všetky práva vyhradené.

vytvorilo boostello