online

Deň
Otvorených
Dverí

Predstavujeme Vám našu školu

0
žiakov
0
tried

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2021 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia odborných škôl v rámci Slovenska. 

V školskom roku 2022/2023 otvárame tieto odbory:

  • elektrotechnika (75 žiakov),
  • informačné a sieťové technológie (84 žiakov).

Spolupracujeme s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky, čo nám umožňuje poskytovať študentom najvyššiu pridanú hodnotu. Študenti školy dosahujú vynikajúce výsledky na celoštátnych, ale aj medzinárodných odborných a prírodovedných súťažiach. V meraniach NÚCEM pravidelne dosahujeme popredné priečky v rámci externej časti maturitnej skúšky. Môžeme byť hrdí na vyše 9-tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobré uplatnenie v praxi.

0
žiakov
0
tried
0
učiteľov
1
odborných laboratórií
online VIDEOKONFERENCIA prebehla 15.2.2022. Ďakujeme za Vašu účasť !
undraw_code_inspection_bdl7

Informačné a sieťové technológie

Prečo si vybrať náš odbor?
• V budúcnosti vo svete Internetu vecí bude väčšina pracovných pozícií vyžadovať komplexné IT zručnosti.
• Počas štúdia Vás budú vzdelávať kvalitní učitelia a odborníci z IT firiem.
• IT pozície patria k najviac platovo hodnoteným pozíciám na Slovensku.

Čo sa naučíte počas štúdia?
• programovanie v jazykoch PYTHON a JAVA,
• vývoj mobilných a webových aplikácií,
• konfigurovať a spravovať siete,
• bezpečnosť sieťovej komunikácie,
• správu serverových a databázových technológií,
• pracovať v tíme a mäkké zručnosti

V akých pracovných pozíciách nájdete uplatnenie?
• IKT správca,
• administrátor počítačových systémov a sietí,
• správca serverových systémov,
• správca databázových systémov,
• programátor hybridných a webových aplikácií.

Elektrotechnika

Prečo si vybrať náš odbor
Budete študovať odbor, ktorý v sebe spája technické a IT zručnosti.
• Študujete s pomocou kvalitných učiteľov a v moderných učebniach.
• Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti s využitím najnovších  technológií v oblasti elektrotechniky.
• Po 2. ročníku si vyberiete oblasť (elektroenergetika a priemyselná informatika), na ktorú sa chcete zamerať

Čo sa naučíš počas štúdia
základy elektrotechniky a aplikovanú elektroniku,
• praktické zručnosti v elektrotechnike (spájkovanie, výrobu plošných spojov, …),
• základy programovania a webových aplikácií,
• princípy riadiacich systémov,
• základy robotiky,
• pokročilé znalosti podľa vybraného zamerania v oblasti elektroenergetiky, počítačových systémov a priemyselnej informatiky,
• tímovú prácu a mäkké zručnosti.

ele

Telesná výchova

Vo videu si môžete pozrieť telovýchovné priestory školy, predstavia sa vám učitelia telesnej výchovy a môžete vidieť aké aktivity vás čakajú počas štúdia na našej škole.

Školský internát

Nie ste z okolia Prešova? Pozrite si, čo všetko môžete zažiť na školskom internáte, ktorý je súčasťou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a nachádza sa hneď v jej blízkosti.

Máte otázky?

FAQ

V školskom roku 2022/2023 otvárame 3 triedy (84 žiakov) v odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3 triedy (75 žiakov) v odbore 2675 M elektrotechnika.

Na SPŠE v Prešove si môžeš podať prihlášku cez výchovného (kariérneho) poradcu tvojej ZŠ.

Do prihlášky môžeš uviesť aj dva študijné odbory. Pokiaľ ozaj chceš študovať na našej škole, odporúčame ti podať prihlášku na dva študijné odbory. Šanca, že budeš prijatý je vyššia.

Áno, aj tento školský rok napriek aktuálnej situácii ti chceme priniesť Odpoludnia s Matematikou a Slovenským jazykom. Ich realizácia na našej škole alebo online je plánovaná v mesiaci apríl. Sleduj náš web: www.spse-po.sk , kde sa dozvieš viac informácií o registrácii (približne v polovici marca 2022).

Ak nevieš programovať a nemáš skúsenosti v tejto oblasti, nevadí, my ťa to naučíme. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby štúdium zvládli aj žiaci bez predchádzajúcich skúseností. Ak už skúsenosti máš, tak učitelia sa ti budú venovať individuálne a posunieš sa vo svojich zručnostiach ďalej.

Snažíme sa stále vylepšovať a aktualizovať školský vzdelávací program v našich odboroch a implementovať nové technológie do výučby. Veľmi dôležitá je pre nás aj spolupráca s firmami, preto máme viacero predmetov vyučovaných ľuďmi z praxe. O kvalite našej školy hovorí aj uplatnenie absolventov na trhu práce, úspechy v súťažiach, spolupráca na projektoch s mestom Prešov a PSK, a tiež hodnotenie INEKO, kde sme sa ako škola v roku 2021 umiestnili na 1. mieste medzi strednými odbornými školami na Slovensku (https://skoly.ineko.sk/).

Na našej škole sa vyučuje hlavne Python, Java, C++, PHP a JavaScript, tvorba webových stránok a aplikácií pomocou značkovacieho jazyka HTML5 a CSS.

Škola má moderne vybavené učebne a laboratória, novú oddychovú zónu pre študentov a nové telovýchovné priestory. K dispozícii je pre žiakov 7 odborných učební, 21 moderne vybavených laboratórií zameraných na informačné technológie, programovanie, počítačové siete, robotiku, IoT, elektroniku a pod. a 4 dielne praxe.

Áno. Všetky naše odbory poskytujú 4-ročné štúdium s maturitou. Počas štúdia máš možnosť získať aj ďalšie osvedčenia a certifikáty.

Sme radi, že máš záujem študovať na SPŠE v Prešove. Možnosť dostať sa študovať k nám je možné iba vtedy, ak prestúpiš z osemročného gymnázia na našu školu. Účasť na prijímacích skúškach nie je možná.

Áno.V areáli školy sa nachádza školský internát, bufet a školská výdajňa jedál.

Poplatok za ubytovanie na internáte je 20 €/mesiac a poplatok za stravné je 4,40 €/deň (raňajky – desiata – obed – olovrant – večera).

Poplatok za obed je 1,50 € a máš možnosť výberu z dvoch jedál.

Ak ťa baví programovanie alebo vytváranie webových aplikácií, tak je pre teba vhodný odbor 2561 M Informačné a sieťové technológie.

Pre žiakov, ktorí majú radi elektroniku, automatizáciu (PLC, Arduino, Rasberry Pi…), robotiku  a ďalej by chceli pracovať aj s hardvérom je vhodný odbor 2675 M elektrotechnika, kde si vieš v 3. a 4. ročníku vybrať zameranie na elektroenergetiku, smart elektroniku alebo priemyselnú informatiku.

Pre žiakov, ktorí majú radi elektroniku, automatizáciu (PLC, Arduino, Rasberry Pi…), robotiku  a ďalej by chceli pracovať aj s hardvérom je vhodný odbor 2675 M elektrotechnika, kde si vieš v 3. a 4. ročníku vybrať zameranie na elektroenergetiku alebo priemyselnú informatiku.

Veľký počet našich absolventov pokračuje ďalej v štúdiu na univerzitách technického zamerania. Viacerí žiaci pracujú vo firmách už počas štúdia a nemajú problém s uplatnením na trhu práce, o čom svedčia aj štatistiky ÚPSVaR, kde nezamestnanosť našich absolventov je skoro nulová.

Áno, škola má moderné telovýchovné priestory. Okrem modernizovanej telocvične má škola k dispozícii aj novú posilňovňu, vonkajšie multifunkčné ihrisko a workout-ové ihrisko. Pozri si naše videá a uvidíš viac zaujímavých záberov z priestorov školy.

Nie. Na našej škole ponúkame len dennú prezenčnú formu vyučovania.

Položte nám otázku...

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, Prešov
+421 51 7725567
spse@spse-po.sk
www.spse-po.sk

zdieľajte

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

© 2021 – Všetky práva vyhradené.

vytvorilo boostello